نمونه سوالات راه سازی
16/07/23
نمونه سوالات درس دینامیک
16/07/23

مجموعه نمونه سوالات درس هیدرولیک

این مجموعه نمونه سوالات بی نظیر و منحصربه فرد حاوی 10 نیمسال از نمونه سوالات درس هیدرولیک دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در رشته ی مهندسی عمران – عمران می باشد.

رمز نمونه سوالات : www.omran100.ir

نمونه سوالات فایل پی دی اف و با کیفیت مناسب هستند و بر اساس نیمسال تحصیلی و نام استاد طبقه بندی شده اند:

.

استاد حامد سرورام دانــلــود
استاد هومن شربیانی – نیمسال دوم – 83-82 – دانــلــود
استاد هومن شربیانی – نیمسال اول – 86-85 – دانــلــود
استاد هومن شربیانی – نیمسال اول – 87-86 – دانــلــود
استاد هومن شربیانی – نیمسال اول – 88-87 – دانــلــود
استاد هومن شربیانی – نیمسال اول – 90-89 – دانــلــود
استاد هومن شربیانی – نیمسال دوم – 90-89 – دانــلــود
استاد هومن شربیانی – نیمسال اول – 91-90 – دانــلــود
استاد هومن شربیانی – نیمسال دوم – 94-93 – دانــلــود
استاد هومن شربیانی – گزارش کار آزمایشگاه – دانــلــود
هادی عمارلو
هادی عمارلو
کارشناس ارشد مهندسی سازه

دیدگاه ها بسته شده است